System diagnostyki NLS umożliwia kompleksowe badanie organizmu - Urządzenia dla diagnostyki stanu zdrowia

NLA Systems - diagnostyka NLS
Non linear analysis systems
Przejdź do treści

Menu główne:

System diagnostyki NLS umożliwia kompleksowe badanie organizmu

Systemy diagnostyki nieliniowej to najnowocześniejsze technologie medyczne, które obecnie na progu XXI wieku można porównać do najbardziej zadziwiających i perspektywicznych osiągnięć medycyny, to unikalna aparatura diagnostyczna, oparta na analizie widmowej (spectralnej) wirujących pól magnetycznych żywych organizmów.

NLS umożliwia uzyskanie pełnej informacji o zdrowiu i początkowych sygnałach pojawienia się symptomów chorobowych (w tym onkologicznych), niemoliwych do stwierdzenia drogą jakichkolwiek innych metod diagnostycznych ( USG, rentgen, tomografia komputerowa i inne), które uwidoczniają dopiero ukształtowaną już zmianę.

Liczne doświadczenia potwierdzają ścisłe powiązanie między polami magnetycznymi i systemami biologicznymi, przy czym pola te wykorzystywane są w systemach biologicznych jako sposób współdziałań zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych. Wirujące pole magnetyczne odgrywa ważną rolę w procesie przekazywania informacji i współdziałania z systemarni biologicznymi.

Najpierw na rynku światowym przedstawiono najnowsze technologie medyczne w zakresie aktywnego sterowania homeostazą. Naukowcy, wypuściwszy na rynek nowy superaktywny program sterowania homeostazą dokonali rewolucji jeśli chodzi o opracowywanie programów informacyjnych do korygowania zakłóconego wewnątrz organizmu bilansu-homeostazy i neutralizowania ekologicznych i infekcyjnych czynników patologicznych.

W pierwszej kolejności, badaczom udało się opracować efektywną aparaturę, zdolną automatycznie, bez udziału człowieka, nastrajać się na częstotliwość nerwowych impulsów organizmu, samodzielnie znajdować i poprawiać defekty i patologie narządów i komórek organizmu, przy pomocy kombinacji różnych, w specyficzny sposób modulowanych, drgań elektromagnetycznych zapisanych na matrycy.

Fundamentalną ideą przy opracowaniu tej aparatury okazała się hipoteza o tym, że organizm człowieka dysponuje elektromagnetycznym szkieletem informacyjnym, zdolnym reagować na działanie zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego.

Pracownikom
NLA systems udało się zebrać razem różne rozproszone kierunki medycyny naturalnej i w ten sposób urzeczywistnić w praktyce skok jakościowy - opracować metodę aktywnego sterowania homeostazą.

Przebadano bezpośrednio: homeopatię, akupunkturę chińską z dalszym jej opracowaniem metodą Volla, Morela, Schimmela; hinduskiego Ajurwedę i teorię czakr; teorię spinu; ziołolecznictwo i inne.

Prace teoretyczne i eksperymentalne, które umożliwiły zrealizowanie aparatu
diagnostycznego niskoczęstotliwościowego generatora kwantowego, zostały rozpoczęte pod koniec XIX wieku przez geniusza elektroniki Nikolę Tesla. Następnie były kontynuowane przez uczonych, których nazwiska zasługują na uwagę: G. Lachowski, R. Rief i R. Voll.

Bardzo ważną możliwością metody diagnostyki NLS jest testowanie leków. System diagnostyczny dysponuje również unikalną możliwością zapisania drgań dowolnego preparatu leczniczego i przeprowadzenia jednoczesnego, komputerowego porównania charakterystyk widmowych wszystkich znajdujących się w pamięci komputera preparatów (których może być około kilku tysięcy) z charakterystykami procesu patologicznego, a tym samym wybrać najbardzej skutecznie działający środek leczniczy.

Metoda diagnostyki NLS umożliwia:


-
otrzymanie jakościowej oceny stanu czynnościowego organizmu w postaci fantomowej analizy miejscowej;
-
kontrolę skuteczności i wyników zastosowania najróżniejszych metod oddziaływania terapeutycznego oraz ocenę zdolności adaptacyjnych organizmu;
-
przeprowadzenie analizy dynamiki zmian stanu czynnościowego organizmu w trakcie leczenia;
-
określenie pierwotności ogniska uszkodzenia czynnościowego;
-
ocenę charakteru patologii, przy wykorzystaniu systemu ekspertyz.

Copyright NLA Systems 2002-2017 +48 791 515 155 email: info@nla-systems.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego